Avís Legal

 

El present avís legal (en endavant, el “Avís Legal”) regula l’ús del servei del portal de Internet www.3turons.cat (en endavant, el “Web”) de TRES TURONS HISTÒRIA I PATRIMONI, S.L. amb domicili social a C/ DOCTOR TURRÓ, 18. 3-1, TERRASSA, 08224, BARCELONA amb CIF B06930937. 

Legislació

Amb caràcter general les relacions entre TRES TURONS HISTÒRIA I PATRIMONI, S.L. amb les persones usuàries dels seus serveis telemàtics, presents en la web, es troben sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyoles. 

Les parts renuncien expressament al fur que els pogués correspondre i sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de TERRASSA per resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions contractuals.

Contingut i ús

La persona usuària queda informada, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, en cap cas, l’inici d’una relació comercial amb TRES TURONS HISTÒRIA I PATRIMONI, S.L.

El titular del web no s’identifica amb les opinions expressades en el mateix per les persones que hi col·laboren. L’Empresa es reserva el dret d’efectuar sense avés previ les modificacions que consideri oportunes al seu Web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que s’ofereixin a través de la mateixa como la forma en la que aquests apareguin presentats o localitzats als seus servidors.

Propietat intel·lectual i industrial

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i  codis amb titularitat de TRES TURONS HISTÒRIA I PATRIMONI, S.L. i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els continguts de les seves pàgines web ni tan sols citant les fonts, llevat consentiment per escrit de TRES TURONS HISTÒRIA I PATRIMONI, S.L.. Tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts a les pàgines web de l’Empresa son propietat dels seus amos i estan protegits per llei. 

Enllaços (Links)

La presència d’enllaços (links) a les pàgines web de TRES TURONS HISTÒRIA I PATRIMONI, S.L. té finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggerència, invitació o recomanació sobre els mateixos.

Confidencialitat i Protecció de Dades

A efecte del previst en RGPD de 27 d’abril de 2016, TRES TURONS HISTÒRIA I PATRIMONI, S.L. informa a la persona usuària de l’existència d’un tractament automatitzat de dades de caràcter personal creat per i per a TRES TURONS HISTÒRIA I PATRIMONI, S.L. i sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb la persona usuària, així com les tasques d’informació. En el moment de l’acceptació de les presents condicions generals, TRES TURONS HISTÒRIA I PATRIMONI, S.L. precisarà de la persona usuària la recollida d’unes dades imprescindibles per a la prestació dels seus serveis.

Registre de fitxers i formularis

La complementació del formulari de registre és obligatòria per a accedir i gaudir de determinats serveis oferts a la web. El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrarse o participar en qualsevol de les promocions en les que es sol·liciten dades de caràcter personal.

A efectes del previst en RGPD de 27 d’abril de 2016, l’informem que les dades personals que s’obtinguin com a conseqüència del seu registre com a persona usuària, seran incorporats a un fitxer titularitat de TRES TURONS HISTÒRIA I PATRIMONI, S.L. amb C.I.F B06930937 i adreça a C/ DOCTOR TURRÓ, 18. 3-1, TERRASSA, 08224, BARCELONA, tenint implementades les mesures de seguretat establertes en el Reial Decret 1720/2007, d’11 de juny.

Exactitud i veracitat de les dades facilitades

La persona usuària és l’única responsable de la veracitat i correcció de los dades incloses, exonerant-se TRES TURONS HISTÒRIA I PATRIMONI, S.L. de qualsevol responsabilitat al respecte. Les persones usuàries garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenirlos degudament actualitzats. La persona usuària accepta proporcionar informació complerta i correcta en el formulari de registre o subscripció. TRES TURONS HISTÒRIA I PATRIMONI, S.L. no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d’elaboració pròpia i de les que s’indiquin en una altra font, pel que tampoc s’assumeix cap responsabilitat en quan a  hipotètics perjudicis que poguessin originarse per l’ús d’aquesta informació. 

TRES TURONS HISTÒRIA I PATRIMONI, S.L. es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a les seves pàgines web podent inclús limitar o no permetre l’accés a aquesta informació. S’exonera a TRES TURONS HISTÒRIA I PATRIMONI, S.L. de responsabilitat  davant qualsevol dany o perjudici que pogués patir la persona usuària com a conseqüència d’errades, defectes o omissions, en la informació facilitada per TRES TURONS HISTÒRIA I PATRIMONI, S.L. sempre que provingui de fonts alienes a TRES TURONS HISTÒRIA I PATRIMONI, S.L..

Cookies

El lloc www.3turons.cat no utilitza cookies, considerant aquests fitxers físics d’informació allotjats en la pròpia terminal de la persona usuària i serveixen per facilitar la navegació pel portal. De totes maneres, la persona usuària té la possibilitat de configurar el navegador de tal manera que impedeixi la instal·lació d’aquests arxius.

Finalitats

Les finalitats de TRES TURONS HISTÒRIA I PATRIMONI, S.L. son el manteniment i gestió de la relació amb la persona usuària, així com les tasques d’informació.

Menors d’edat

En el supòsit que alguns dels nostres serveis s’adrecin específicament a menors d’edat, TRES TURONS HISTÒRIA I PATRIMONI, S.L. sol·licitarà la conformitat del pare, mare o  tutors per la recollida de les dades personals o, en el seu cas, per al tractament automatitzat de les dades.

Cessió de dades a tercers

TRES TURONS HISTÒRIA I PATRIMONI, S.L. no realitzarà cessió de dades de les persones usuàries a tercers.

Exercici de drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició

Podrà adreçar les seves comunicacions i exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició a l’adreça d’Internet a www.3turons.cat o bé per correu ordinari adreçat a TRES TURONS HISTÒRIA I PATRIMONI, S.L., Ref. RGPD, a C/ DOCTOR TURRÓ, 18. 3-1, TERRASSA, 08224, BARCELONA. Per exercir aquests drets és necessari que vostè acrediti la seva personalitat davant TRES TURONS HISTÒRIA I PATRIMONI, S.L. mitjançant l’enviament de fotocòpia de Document Nacional d’Identitat o qualsevol altre mitjà vàlid en Dret. No obstant, la modificació o rectificació de les seves dades de registre es podrà realitzar en el propi Site identificant-se, prèviament, amb el seu usuari i contrasenya.

Mesures de seguretat

TRES TURONS HISTÒRIA I PATRIMONI, S.L. ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les Dades Personals legalment requerits, i procurant instal·lar aquells altres mitjans i mesures tècniques addicionals al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les Dades Personals facilitades a TRES TURONS HISTÒRIA I PATRIMONI, S.L. no serà responsable de possibles danys o perjudicis que es puguin  derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaria telefònica o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a TRES TURONS HISTÒRIA I PATRIMONI, S.L.; d’endarreriments o bloquejos en l’ús del present sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el Centre de Processos de Dades, en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de TRES TURONS HISTÒRIA I PATRIMONI, S.L.. Això, no obstant, la persona usuària ha de ser conscient de que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables.

Acceptació y consentiment

La persona usuària declara haver estar informada de les condicions sobre protecció de dades personals, acceptant i consentint el tractament automatitzat de les mateixes per part de TRES TURONS HISTÒRIA I PATRIMONI, S.L., en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals. Certs serveis oferts en el Portal poden contenir condicions particulars con previsions específiques en matèria de protecció de Dades Personals.

Data última actualització: 02/5/2022.

Utilitzem cookies per millorar la teva experiència de navegació, publicar anuncis o contingut personalitzats i analitzar el nostre trànsit. En fer clic a Acceptar, acceptes aquest ús que fem de les cookies.    Més informació
Privacidad